Fakultas Ekonomi Unwiku Purwokerto
headerphoto

KURIKULUM PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

 

 

KURIKULUM PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT
    A.  Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 
     
 
1 PEAA1110 Pendidikan Pancasila 2  
2 PEAA1210 Pendidikan Agama 3  
    Agama Islam
 
    Agama Katholik
 
    Agama Kristen Protestan
 
    Agama Budha
 
    Agama Hindu
 
3 PEAA1111 Pendidikan Kewarganegaraan 3  
4 PEAA2115 Bahasa Indonesia 3  
5 PEAA3215 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3  

   
 

  B.  MataKuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
 

   
 
6 IEAA1116 Matematika Ekonomi I 3  
7 IEAA1211 Matematika Ekonomi II 3 IEAA1116
8 IEAA1212 Statistik Ekonomi I 3 IEAA1116
9 IEAA2110 Statistik Ekonomi II 3 IEAA1212
10 IEAA4218 Ekonometrika 3 IEAA2110
11 IEAA3110 Metodologi Penelitian 3 IEAA2110
12 IEAA1112 Pengantar Bisnis 2  
13 IEAA1114 Pengantar Akuntansi 2  
14 IEAA2117 Aplikasi Komputer 2  
15 IEAA2111 Bank & Lembaga Keu.Lainnya 3 IEAA1117/1118
16 IEAA1115 Bahasa Inggris 3  
17 IEAA1117 Pengantar Ekonomi Mikro 2  
18 IEAA1118 Pengantar Ekonomi Makro 2  
19 IEAA2215 Perekonomian Indonesia 3 IEAA1213/2112
20 IEAA1113 Pengantar Manajemen 2  
21 IEAA2116 Peng. Ekonomi Pembangunan 2  
22 IEAA2214 Ekonomi Koperasi 3 IEAA1117/1118
23 IEAA3212 Model Ekonomi 3 IEAA2110
     
 
    C.  Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 
     
 
24 IEAA1213 Ekonomi Mikro I 3 IEAA1117/1118
25 IEAA2114 Ekonomi Mikro II 3 IEAA1213
26 IEAA2112 Ekonomi Makro I 3 IEAA1216
27 IEAA2113 Ekonomi Makro II 3 IEAA1214
28 IEAA2212 Ekonomi MoneterI 3 IEAA1117/1118
29 IEAA3210 Ekonomi Internasional 3 IEAA1213/1212
30 IEAA3116 Ekonomi Publik I 3 IEAA1213/1212
31 IEAA2210 Ekonomi Pembangunan 3 IEAA1213/1212
32 IEAA4110 Sistem Ekonomi  3 IEAA1213/1212
33 IEAA4111 Sejarah Pemikiran Ekonomi  3 IEAA1213/1212
34 IEAA3211 Ekonomi SDM 3 IEAA1113
35 IEAA3214 Ekonomi SDA & Lingkungan 3 IEAA2114
36 IEAA3213 Masalah & Kebijaksanaan Pembangunan 3 IEAA2110
37 IEAA2211 Perencanaan Pembangunan I 3 IEAA2116
38 IEAA3117 Ekonomi Pertanian 3 IEAA1117/1118
39 IEAA2113 Ekonomi Industri I 3 IEAA1117/1118
     
 
    D.  Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 
     
 
    1. Konsentrasi Perencanaan Pembangunan (Pilih 1 MK)
 
40 LEAA3111R Administrasi Pembangunan 3 IEAA2211
41 LEAA3112R Perbandingan Sistem Perekonomian 3 IEAA2211
42 LEAA3113R Perencanaan Pembangunan II 3 IEAA2211
43 LEAA4212R Seminar Perencanaan Pembangunan II 3 IEAA3113R
     
 
    2.  Konsentrasi Ekonomi Industri (Pilih 1 MK)
 
44 LEAA31111 Ekonomi Industri II 3 IEAA2113
45 LEAA31121 Ekonomi Kepariwisataan 3 IEAA1213/2112
46 LEAA31131 Agribisnis 3 IEAA3117
47 LEAA43121 Seminar Ekonomi Industri 3 IEAA31111
     
 
    3. Konsentrasi Keuangan dan Perbankan (Pilih 1 MK)
 
48 LEAA3111U Manajemen Perbankan 3 IEAA2111
49 LEAA3112U Bank Central 3 IEAA2111
50 LEAA3113U Ekonomi Moneter II 3 IEAA2112
51 LEAA4312U Seminar Ekonomi Moneter 3 IEAA3113U
     
 
    E.  Mata Kuliah Umum (Pilih 4 MK)
 
     
 
52 LEAA4102 Ekonomi Publik II 2 IEAA3116
53 LEAA3206 Evaluasi Proyek 2  
54 LEAA4103 Ekonomi Syariah 2  
55 LEAA3207 Ekonomi Perdagangan Internasional 2  
56 LEAA3105 Teori Ekonomi Kependudukan 2  
57 LEAA4201 Manajemen Koperasi 2  
58 LEAA3104 Kewirausahaan 2  
59 LEAA4200 Kebijakan Fiskal 2  
     
 
    F.  Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB)
 
     
 
    Jalur Skripsi
 
60 KEAA1119 Ilmu Sosial Budaya Dasar 3  
61 KEBA1214 Ilmu Kealaman Dasar 3  
62 KEBA2118 Hukum Bisnis 2 IEAA1112
63 KEBA4213 Seminar Proposal 3  
64 KEBA4214 Skripsi dan Ujian Skripsi 4  
     
 
    Jalur Non Skripsi
 
65 KEAA1119 Ilmu Sosial Budaya Dasar 3  
66 KEBA1214 Ilmu Kealaman Dasar 3  
67 KEBA2118 Hukum Bisnis 2  
68 KEBA4215 Akuntansi SektorPublik 3 IEAA1112
69 KEBA4214 Karya Tulis Ilmiah 2  
70 KEBA4217 Ujian Karya Tulis Ilmiah 2